Klauzula przy bezpośrednim pozyskiwaniu danych – art. 13

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że:

Administratorem danych osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie ul. 8-go Marca 3, reprezentowany przez Prezesa Tadeusza Dylon. Dane przechowywane będą na serwerze w dowolnym miejscu oraz na różnych komputerach.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 082 468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password